ESTATELINE s.r.o.

Františkánska 5,
040 01 Košice
IČO: 44 242 026
DIČ: 2022 6555 36
IČ DPH: SK 2022 6555 36
Mobil (+421) 911 44 77 92,
              (+421) 902 89 99 09
E-mailestateline@estateline.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka