Ponuka spoločnosti

Naša spoločnosť v rámci svojich služieb ponúka pre svojich klientov zabezpečiť plný servis súvisiaci s  nehnuteľnosťami.

HLAVNÉ ČINNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI

  • Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  • Odborné poradenstvo ohľadom kúpy a predaja nehnuteľností v rozsahu platnej legislatívy
  • Vyhľadávanie a prezentovanie nehnuteľností
  • Minimalizácia rizík pri realitných transakciách
  • Zabezpečenie servisu prevodu nehnuteľností
  • Technické inšpekcie nehnuteľností – odborné posúdenie technologického stavu nehnuteľností
  • Spracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie súvisiacej inžinierskej činnosti
  • Správa nehnuteľností – technická, finančná a obchodná