Projektová činnosť

Mnohokrát si naši klienti chcú riešiť pri kúpe resp. predaji nehnuteľnosti stavebné úpravy, ktoré si vyžadujú projektovú dokumentáciu. Naša spoločnosť úzko spolupracuje s projektantmi, ktorí v prípade požiadavky zákazníka zabezpečia konzultáciu k zisteniu a realizácií jeho predstáv o stavebných úpravách a v prípade potreby naša spoločnosť zabezpečí spracovanie náležitej projektovej dokumentácie.

Pri spracovaní projektovej dokumentáciu firma úzko spolupracuje s firmou Enviroline s.r.o. a s Architektonickým ateliérom OBUŠEK, s.r.o.

Referencie týchto spoločnosti sú uvedené na webovej stránke:

a ich spoločný projekt na stránke: www.rezidenciamestskypark.sk